| Prima pagina | Despre noi | Portofoliu | Contact |

       

 Servicii - |Consultanta|Contabilitate|Lucrari caracter fiscal|Calcul si interpretare|Audit financiar–contabil|Alte lucrari cu caracter financiar contabil|Alte Servicii|  Consultanta online - | Formular | Informatii |    Publicatii - | Publicatii |

 
Consultanta:
  Consultanta:

* antreprenoriala – demersuri pentru initierea afacerii, planificarea afacerii, elaborarea de studii de fezabilitate, elaborarea si managementul proiectelor, accesarea programelor de finantare, accesarea programelor de garantare.
* manageriala- elaborare de strategii, analiza SWOT, managementul resurselor umane.
* juridica - infiintarea unei firme, contracte economice si comerciale, legislatie romana si armonizata, rezolvarea litigiilor comerciale
* financiar-contabila – elaborarea de situatii financiare, intocmirea de declaratii de impozitare, utilizarea de instrumente de plata moderne (carduri, e-bcr), intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza indicatorilor economico-financiari
* comerciala - tehnici de vanzare, marketing, export
 
Consultanta

Contabilitate
  Tinerea sub supraveghere a contabilitatii:

Elaborarea si punerea in practica de : procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord,controlul de gestiune si controlul prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale
Tinerea contabilitatii financiare si de gestiune
-inregistrarea documentelor cu numerar ;
-inregistrarea documentelor primare privind operatiile de gestiune;
-inregistrarea documentelor primare privind incasari si plati fara numerar;
-inregistrarea sintetica si analitica a documentelor primare privind operatiunile de capital, imobilizarilor gestiunii de valori materiale si banesti, tertilor , trezoreriei, cheltuielilor , veniturilor , rezultatelor financiare , portivit normelor metodologice ale Ministerului de Finante;
-inregistrarea statelor de salarii;
-intocmirea balantelor de verificare , analitice si sintetice , conform Legii contabilitatii, respectiv la termenele de intocmire a situatiilor financiare;
-intocmirea registrelor de contabilitate, respectiv Registru Jurnal pentru inregistrarile contabile, Registru Inventar in baza situatiilor patrimoniului si Registru de Evidenta Fiscala;
-intocmirea situatiei rezultatelor financiare si obligatiilor fiscale, a decontului de TVA, declaratii privind obligatiile de plata la Bugetul General Consilidat, declaratii privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, declaratii privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, declaratii privind cifra de afaceri, declaratie privind impozitul pe profit si transmiterea acestora la Administratia Financiara;
-intocmirea ordinelor de plata privind impozitele si taxele ;

 
Intocmire evidenta contabila

Lucrari cu caracter fiscal
  Executarea de lucrari cu caracter fiscal:

* studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal
* intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
* asistenta in probleme de TVA si impozite
* fiscalitate imobiliara
* asistenta contribuabilului cu ocazia verificarilor
 
Analiza financiara

Calcul si Interpretare
  Calculul si interpretare

* calcul si interpretare a indicatorilor de rentabilitate
* calcul si interpretare a ratelor financiare
* calcul si interpretare a capacitatii de autofinantare
* calcul si interpretare a cash flow-ului
* calcul si interpretare a bugetelor de venituri si cheltuieli
 
Calcul si interpretare

Audit financiar–contabil
  Efectuarea de audit financiar–contabil:

* diagnostic financiar: cresterea,rentabilitatea,echilibrul si riscurile financiare
* studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare
 
Medierea conflictelor

 


Alte lucrari cu caracter financiar contabil
  Efectuarea altor lucrari cu caracter financiar contabil:

* intocmirea de situatii periodice
* consolidarea conturilor bilantului
* intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung
 
Evaluare

Alte Servicii
  Alte Servicii:

* Intocmirea situatiilor financiare
* Acordarea de asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii , inclusiv in cazul sistemelor informatice
* Asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii
* Evaluare economico financiara a intreprinderii si evaluari de bunuri mobile si imobile
 
Reorganizare - lichidare

 

 
 
Policy & Term of use Incont © 2012